วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไว้ในวงการพิมพ์ไทย โครงการ " 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ "

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไว้ในวงการพิมพ์ไทย โครงการ "9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ "แถลงข่าว โครงการ ๙ แบบพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ของสมาพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก 9/2/2560 : https://t.co/wM0wtXPrQh via @YouTube


สรุปผลปิดเล่มงานวิจัยปีงบประมาณ 2559 ชื่อเรื่องวิจัย การออกแบบพัฒนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท


สรุปผลปิดเล่มงานวิจัยปีงบประมาณ 2559 ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท งานเอาถ่าน จนเสร็จก่อน หมดสัญญา 1 เดือน รอผลส่งตรวจอ่านอีกสองสัปดาห์(คงได้เล่มกลับมา) งานวิจัยปี 2560 ก็เริ่มไปก่อนแล้ว รอสัญญาใหม่ ส่งไปตั้งแต่เดือนตุลา 59 แล้วยังไม่เห็นเรื่องแจ้งกลับเลย งานวิจัยนี่ ชั่งเป็นงานทีต้องลงทุนล่วงหน้าเองจริงๆ #green-charcoal-product ผลิตภัณณฑ์ถ่านดูดกลิ่น http://green-charcoal.blogspot.com
ติดตามเว็บบล็อกการจัดการความรู้วิจัยปีงบประมาณแผ่นดิน 2560 ได้ที่
http://thai-cultural-capital.blogspot.com และที่ http://thaiherbbrand.blogspot.com เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง )

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นำเสนอผลงานวิจัย การออกแบบตราสัญลักณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ เวทีกลางงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำเสนอผลงานวิจัย การออกแบบตราสัญลักณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ณ เวทีกลางงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ 20/8/2559 #chainatbrand
การจัดการความรู้วิจัย ศึกษาได้ที่ Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...