วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คลิปวิดีโอบรรยายการสอนเรื่อง หลักการดำเนินงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวทาง 3ส:3


คลิปวิดีโอบรรยายการสอนเรื่อง หลักการดำเนินงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวทาง 3ส:3R โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ภาคเรียนที่ 1/2554

Prachid Tutorials : Design Direction from prachid on Vimeo.Prachid Tutorials : Design Direction   บันทึกการสอนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการออกแบบตามแนวทาง 3ส:3R (Research,Resume and Results) ภาคเรียนที่1/2554 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เวลา 49 นาที

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...