วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

aboutme

Art and Design Teacher at Chandrakasem Rajabhat University
Education Management industry
June 1995 – Present (14 years 2 months)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid@prachid.com หรือ prachid007@gmail.com โทรศัพท์มือถือ: 0896670091 โฮมเพจส่วนตัว: http://www.prachid.com
Link : Prachid Google Profile
Link : http://chandra.academia.edu/PrachidTinnabutr
แฟ้มประวัติการทำงานและผลงานทางวิชาการ(เอกสารเพื่อประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักวิทยบริการ ปี 2552)
Assistant Professor Prachid Tinnabutr Art Division, Department of Humanities Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, Ratchadabhisek Road, jatuchak District, Bangkok,Thailand 10900.Contact Current eMail:prachid@prachid.com , prachid007@gmail.com , Personal Homepage: http://www.prachid.com Mobile Phone 66 (0)896670091

Summary
2004-present : Routine Tasks
ฐานะประเภทบุคลากร : เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- Assistant Professor Level 8 : Applied Arts Design Division Faculty of Humanities and Social Scienes : Chandrakasem Rajabhat University.
- Committee of Academic Council: Representative of the Humanities and Social Sciences Faculty.
- Network and Web Administrator:Computer Graphic and Multimedia Lab of Art Division.
- Network Admin and Web admin of the Chandra Sub-Domain IP Group 10.1.43.1-254 . to serve CMS-LMS Called "Art Server Farm" Lab 312, 3/1 building
-The Speaker-lecturer: Technology Information System for

5.Administration Position
Present : -
Teaching Fields:Fine & applied Arts , Art Media and Design technology Courses.
MIS Courses:MIS for Public Administration.
- Work as Graphic Designer to serve the Main University Corporate Identity or Related Such as : University Seals, Graphic Corporate, Font Characters etcs.
-Art and design + ICT Researcher.etcs.

International Contributes.
- Thai Translator and Developer of some Content Management System, Learning Management Systems such as e107CMS, e107CMS Thai Edition, ClarolineLMS Thai Edition , Dokeos LMS Thai Edition WikePage Thai Edition
eFront Learning thai version, Movabletype thai version

Technical Books: Sheet
- Book: Graphic Design: Odean Store Publishing: 1987.
- Book: Packaging Design: Odean Store Publishing: 1988
- Worksheet for course: Preparation of Printing for Print shop worker 3: Sukhothai Thammathirat Open University :1997.
- Worksheet for course: Printing Design: Unit 1,13.2,13.3: Sukhothai Thammathirat Open University.

Specialties:
CMS,LMS,Weblog : Thai Translation & Graphics Related Developer.Specialties in e107CMS,Wordpress, Claroline LMS, Dokeos LMS, eFront Learning. Movabletype Blog etc.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...